Advisory Bord

His Holiness RP Bhakti Raghava Swami Maharaj

ISKCON

Sri Shankarlal Ji

Akhila Bharatha Gau Seva Pramukh

Sri Akuthota Rama Rao Garu

Pracharak R.S.S

Sri Jaganmohana Charyulu

Pracharak R.S.S

HG Ram Laxman Prabhuji
Sri A.N. Panday

Ex- BAARC & Dentist

Sri Madan Guptha

IDVM - India

HG Venugopal Prabhuji

IDVM - India

Sri Thakkallapally Ravindra

Vandemataram Foundation

HG Vishnu Swamy Prabhuji
HH Sri Acharya Ramanuja Swamy

Kammam

HG Sri Jiva Prabhuji

ISKCON Kammam

HG Sri Ram Prabhuji

ISKCON Mangolore

HH Kamalesh Swamy Maharaj

Ayodhya

HG Balaram Prabhuji

ISKCON Towaco- USA